Khát vọng IKI
“IKI là ý nghĩa của sự sống trong từng hởi thở”.
Chúng tôi khát vọng kiến tạo một tập đoàn công nghệ lớn mạnh, góp sức mình trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mang ngoại tệ về cho đất nước, kiến tạo 1 triệu việc làm hạnh phúc và thịnh vượng.
Con người

Người IKI mang trong mình khát vọng, sự tự hào cùng tinh thần trách nhiệm, luôn lấy sự học làm lý tưởng suốt đời. Bất cứ thành viên nào tại IKI đều được tạo điều kiện để sớm tìm ra ikigai của mình, từ đó làm việc trong hạnh phúc và hiệu quả hơn.

Kinh doanh

Chiến lược kinh doanh Tinh gọn, Tối ưu, Tập trung nhằm mục tiêu tạo hiệu quả kinh doanh cao nhất, đảm bảo thu nhập cho nhân sự, quyền lợi cho khách hàng, lợi nhuận cho cổ đông và sự phát triển bền vững của tổ chức.

Công nghệ

Những ứng dụng phải được “Sống”, phải được sử dụng dễ dàng để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất chính là tư duy làm sản phẩm của IKI.

Hệ sinh thái IKI
Chúng tôi nỗ lực làm việc, phụng sự cộng đồng với 3 lĩnh vực cốt lõi và 7 công ty thành viên.
Lĩnh vực công nghệ
Công nghệ

Giải pháp chuyển đổi số, Outsourcing phần mềm, đưa công nghệ ứng dụng trong kinh doanh và cuộc sống.

XEM THÊM arrow right arrow right
Lĩnh vực truyền thông
Truyền thông

Giúp các thương hiệu đến gần hơn với khách hàng, kiến tạo 1 triệu việc làm thông qua nền tảng Affliate.

XEM THÊM arrow right arrow right
Lĩnh vực giáo dục
Giáo dục

Là lĩnh vực cốt lõi và trọng tâm của iki, vì chúng tôi tâm niệm “Giáo dục là cách tốt nhất để phát triển trường tồn”

XEM THÊM arrow right arrow right
Công ty thành viên
Công ty thành viên

Với 7 công ty thành viên và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tương hỗ tạo nên hệ sinh thái IKI toàn diện.

XEM THÊM arrow right arrow right
vision
Hành trình thắp lửa

Là một hoạt động xã hội do IKIGROUP tổ chức, từ năm 2018 với mục đích thúc đẩy giáo dục, gieo mầm những ước mơ và giúp đỡ những em học sinh tài năng, giúp các em có được điều kiện tốt nhất để phát triển. Học làm người, học làm giàu, DÁM LÀM GIÀU VÀ LÀM GIÀU THÀNH CÔNG thì cái nghèo, cái dốt, cái vô cảm sẽ tự khắc mất đi,...

XEM THÊM arrow right arrow right
bg