Ban lãnh đạo

vision
Hành trình thắp lửa

Là một hoạt động xã hội do IKIGROUP tổ chức, từ năm 2018 với mục đích thúc đẩy giáo dục, gieo mầm những ước mơ và giúp đỡ những em học sinh tài năng, giúp các em có được điều kiện tốt nhất để phát triển. Học làm người, học làm giàu, DÁM LÀM GIÀU VÀ LÀM GIÀU THÀNH CÔNG thì cái nghèo, cái dốt, cái vô cảm sẽ tự khắc mất đi,...

XEM THÊM arrow right arrow right
bg